Huy hiệu InstaForex

Chúng tôi vui mừng cung cấp cho đối tác của mình một công cụ tiếp thị khác: huy hiệu có logo InstaForex.

Tương đối rẻ và thực sự hiệu quả, một huy hiệu sẽ giúp bạn duy trì hình ảnh thương hiệu tích cực. Một phụ kiện như vậy sẽ phù hợp tại bất kỳ buổi thuyết trình, cuộc họp kinh doanh, sự kiện quảng cáo hoặc hội chợ nào và sẽ để lại ấn tượng tốt cho bạn.

Một huy hiệu thương hiệu có thể trở thành một phụ kiện hàng ngày cho khách hàng và tạo ra sự liên kết với công ty. Mang một phụ kiện như vậy trên ve áo, khách hàng sẽ giúp cho thấy thái độ ưa thích của mình đối với InstaForex.