https://partners.ifxid.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Phần thưởng liên kết 500$!

Là đối tác của InstaForex, bạn có cơ hội có một không hai để tham gia vào chiến dịch mới - Phần thưởng liên kết 500$ - để nhận thêm tiền.

Theo các điều khoản của chiến dịch, để có được 500 đô la vào tài khoản giao dịch của mình, bạn cần giới thiệu để có ít nhất 10 khách hàng tham gia vào nhóm liên kết của bạn. Sau khi bạn đã giới thiệu 10 khách hàng, hãy gửi yêu cầu Phần thưởng liên kết 500$ đến Phòng Quan hệ Đối tác InstaForex. Ngay sau khi đơn đăng ký của bạn được xem xét và phê duyệt, 500 đô la sẽ được InstaForex chuyển đến một tài khoản giao dịch mà được mở dành riêng cho bạn. Thông tin đăng nhập sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp ở giai đoạn đăng ký với chương trình liên kết.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện của chiến dịch Phần thưởng liên kết 500$, hãy truy cập trang Quy tắc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chiến dịch tiền thưởng, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ partners@mail.instaforex.com.

Tham gia
Điều khoản và điều kiện của chiến dịch Phần thưởng liên kết 500$

*Điểm này nhằm ngăn chặn hoạt động gian lận với hệ thống tiền thưởng, nhưng việc áp dụng nó không có nghĩa là tất cả các tài khoản bị cấm nhận tiền thưởng mà họ có được trước đó, đều bị tuyên bố là vi phạm bất kỳ quy tắc nào, vì trong một số trường hợp không thể xác định rõ ràng việc vi phạm quy tắc. Có 10% khả năng rằng việc hủy bỏ tiền thưởng là xảy ra sai trong cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng gian lận hệ thống tiền thưởng.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech