https://partners.ifxid.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Máy tính của đối tác

Tại đây bạn có thể tính toán số tiền hoa hồng liên kết trên các giao dịch của các nhà giao dịch mà bạn thu hút được.

Dù sao thì một đối tác cũng nhận được hoa hồng - cho dù các giao dịch là thắng, thua hay lãi là không. Phần thưởng của đối tác phụ thuộc vào giá trị hoa hồng, loại công cụ giao dịch hoặc khối lượng giao dịch đã đóng của khách hàng.

Máy tính này sử dụng kích thước hoa hồng tiêu chuẩn mà áp dụng cho tất cả các công cụ giao dịch: 1.5 pip trên các tiền tệ lớn, 4 pip cho các cặp tiền tệ lạ, 20 pip trên vàng và bạc, v.v. Để xem danh sách đầy đủ về thông số kỹ thuật hoa hồng liên kết, nhấp vào đây.

Calculator
Trading tool
{{$select.selected}}
Trade volume (lots)
Affiliate commission (USD)
Rebate amount (USD)
Enable rebate calculator
Calculate

Ví dụ,

Tính toán hoa hồng liên kết trên EUR/USD

Một khách hàng đã đóng giao dịch 0.1 lot.

Một pip EUR/USD bằng 1 lot.

Do đó, giá trị 0.1 lot được tính theo công thức sau: 1*0.1 = $0.1.

Hoa hồng liên kết trên cặp bằng 1.5 pip cho 1 lot: 0.1*1.5 = $0.15.

Tổng cộng, hoa hồng liên kết trên giao dịch 0.1 lot EUR/USD là $0.15.

Tính toán hoa hồng liên kết trên CAD/JPY

Ví dụ, một khách hàng đã đóng giao dịch 2 lot.

Một pip CAD/JPY bằng 0.98 USD.

Do đó, giá trị 0.1 lot được tính theo công thức sau: 0.98*2 = $1.96.

Hoa hồng liên kết trên cặp tương đương với 4 pip cho 1 lot: 4*1.96 = $7.84.

Tổng cộng, hoa hồng liên kết trên giao dịch 2 lot CAD/JPY là $7.84.

Xin lưu ý rằng 1 lot InstaForex tương đương với $10,000, ít hơn mười lần so với 1 lot tiêu chuẩn. Điều đó có nghĩa là sử dụng lot thị trường tiêu chuẩn trong khi tính toán hoa hồng liên kết của bạn, bạn sẽ nhận được phần thưởng gấp mười lần.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech