ผังการกระจายมูลค่าราคา

พวกเราขอนำเสนอเว็บมาสเตอร์และ เจ้าของเว็บไซต์ ให้เข้าถึงมูลค่าราคา(quotes) ของสกุลเงินแบบฟรี ในโหมดแบบเวลาจริง ตราสารการซื้อขายทั้งหมดที่มีบริการในแพลตฟอร์ม InstaTrader เองก็มีบริการสำหรับการจัดเตรียมมูลค่าราคา

ในหน้าเพจนี้ เว็บมาสเตอร์และ เจ้าของเว็บไซต์ สามารถอ่านเกี่ยวกับ วิธีการเข้าถึงมูลค่าราคาฟอเร็กซ์ออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สัญลักษณ์ของการซื้อขายทั้งหมดใน InstaTrader สามารถนำไปวางไว้ใน มูลค่าราคาออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของคุณ

มูลค่าออนไลน์จะสนับสนุนความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลคุณ และจะดึงดูดลูกค้า และผู้ใช้งานท่านใหม่ จากข้อมูลล่าสุดในการเคลื่อนไหวทางตลาด

ในการเพิ่มมูลค่าราคาเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณ ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การขอ PHP ไปยังมูลค่าหน้าเพจของราคาทางการของ InstaForex เมื่อการใช้งานมูลค่าราคาเหล่านี้ ให้แทรกลิงก์ลงไปในหน้าเว็บไซต์ของคุณ www.instaforex.com

ขอรับแผนผังมูลค่าราคา:

คำอธิบาย API : https://quotes.instaforex.com/

ขอรับแผนผัง ticks: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

รูปแบบของเอาท์พุตที่มีอยู่:

1. JSON ในการขอรับแผนผังมูลค่าราคาในรูปแบบของ JSON ด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ m=json เข้าไปในคิวรี่

#ตัวอย่างของคิวรี่ : https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json

ผลของคิวรี่ :

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. XML ในการขอรับแผนผังมูลค่าราคาในรูปแบบของ XML ด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ m=xml เข้าไปในคิวรี่

#ตัวอย่างของคิวรี่ : https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

ผลของคิวรี่ :

คำเตือน: เอาท์พุตในรูปแบบของ XML อาจจะถูกลบออกไปในการเปิดตัวในอนาคต

แสดงเฉพาะคู่สกุลเงินที่ระบุไว้เท่านั้น :

ในการขอเฉพาะข้อมูลคู่สกุลเงินที่ต้องการเท่านั้น ให้กรอกพารามิเตอร์ q= พร้อมกับรายชื่อคู่สกุลเงินลงไป พร้อมกับแยกออกจากกันด้วยลูกน้ำ

#ตัวอย่างของคิวรี่ : https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

ผลของคิวรี่ :

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

ข้อความ:

ข้อความที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ (ส่วนสำคัญ)

symbol - สัญลักษณ์ของคู่สกุลเงิน
bid - มูลค่าของ bid bid
ask - มูลค่าของ bid ask
change - มูลค่าที่แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์ต่อราคาก่อนหน้านี้ของคู่สกุลเงิน
digits - มูลค่าที่แสดงถึง ตัวเลขหลายหลัก หลังจากมีการใช้จุดทศนิยม์ในราคาของคู่สกุลเงิน
lasttime - มูลค่าที่แสดงถึง เวลาในการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของราคาในคู่สกุลเงิน
change24h - การเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์ของการปิดตัวของวันก่อนหน้านี้

ขอรับรายชื่อตราสารที่มีให้บริการทั้งหมด:

รูปแบบเอาท์พุตที่มีอยู่ : JSON

#ตัวอย่างของคิวรี่ : https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

ผลของคิวรี่ :

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

ขอรับรายชื่อที่ค้นหาตามกลุ่ม:

ตัวอย่าง: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - กลุ่มฟอเร็กซ์
6 - โลหะ
7 - CFD
16-19, 21 - Futures/Indices

ใช้งาน Library ใน PHP (เวอร์ชั่นที่ต้องการของ PHP >5.2):

ดาวน์โหลด คลังข้อมูล
ดูเพิ่มเติม