https://partners.ifxid.com/
ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์
เข้าสู่ระบบพันธมิตร

InstaForex รหัส QR

รหัส QR เป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสในรูปแบบกราฟิก ง่ายๆ คือ ลิงค์พันธมิตรไปยังหน้าเว็บไซต์ใด ๆ ในรูปแบบของรหัสที่คุณสามารถวางบนสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท:

qr-code
qr-code


qr-code
qr-code qr-code
qr-code qr-code qr-code qr-code

เมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพสแกน QR โค้ดของคุณและเปิดบัญชีใหม่ เขาจะถูกจัดเข้าไปในกลุ่มพาร์ทเนอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้าง QR โค้ดส่วนตัวของคุณเองได้ใน ตู้พาร์ทเนอร์

พอร์ทัล InstaForex สำหรับพาร์ทเนอร์ © Copyright 2007-2024
เครื่องหมายการค้า ของกลุ่มบริษัท InstaFintech