รายละเอียดของคอมมิชชั่นพันธมิตร

Forex trading terms for Insta.Standard accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 3 0 -1.15 0.30 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 3 0 -0.87 0.14 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 3 0 0.31 -1.1 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 3 0 0.33 -1.21 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 3 0 -0.12 -0.62 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 3 0 -0.39 -0.16 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 3 0 -0.36 -0.18 1.5-2
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 -0.45 -0.23 1.5-2
EUR/CHF EUR 10 000 3** 0 -0.22 -0.45 1.5-2
EUR/GBP EUR 10 000 3** 0 -0.58 0.02 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 8 0 -0.2 -0.35 4-5.3
AUD/CHF AUD 10 000 8 0 0.26 -0.84 4-5.3
AUD/JPY AUD 10 000 8 0 0.12 -0.72 4-5.3
CAD/CHF CAD 10 000 8 0 0.25 -0.78 4-5.3
CAD/JPY CAD 10 000 8 0 0.15 -0.79 4-5.3
CHF/JPY CHF 10 000 8 0 -0.52 -0.09 4-5.3
NZD/CAD NZD 10 000 8 0 -0.11 -0.40 4-5.3
NZD/CHF NZD 10 000 8 0 0.19 -0.74 4-5.3
NZD/JPY NZD 10 000 8 0 0.18 -0.75 4-5.3
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -1.56 0.43 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 0.21 -0.99 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 -0.06 -0.67 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.31 -0.29 1.5-2
EUR/CAD EUR 10 000 12 0 -1.2 0.33 1.5-2
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.75 0.42 1.5-2
GBP/AUD GBP 10 000 12 0 -1.23 0.02 1.5-2
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 -0.85 0.03 1.5-2
GBP/NZD GBP 10 000 12 0 -1.33 0.02 1.5-2
USD/DKK USD 10 000 60 0 1.55 -7.51 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 0.59 -6.16 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 35 0 1.9 -9.52 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -27.72 6.3 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10.50 -10.50 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 50 0 -5.50 -5.50 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 1.5-2
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -6.00 -6.00 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 40 0 -4.00 -4.00 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -1.50 -1.50 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -4.95 -4.95 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -16.50 -16.50 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -35.00 -35.00 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -22.50 -22.50 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 35 0 -5.25 -5.25 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -2.50 -2.50 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -30.00 -30.00 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 50 0 -4.50 -4.50 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 120 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -3.00 -3.00 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -38.50 -38.50 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.25 -2.25 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 1.5-2
USD/CZK USD 10 000 25 0 -2.75 -2.75 1.5-2
USD/HKD USD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
USD/HUF USD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
USD/MXN USD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
USD/SGD USD 10 000 10 0 -1.50 -1.50 1.5-2
USD/PLN USD 10 000 20 0 -2.00 -2.00 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -0.45 -0.45 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -0.42 -0.42 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -0.50 -0.50 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -0.39 -0.39 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 150 0 -40 -40 1.5-2
Forex trading terms for Insta.Eurica accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 0 3 -0.17 0.37 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 0 3 0.01 -0.21 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 0 3 0.03 -0.03 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 0 3 0.06 -0.06 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 0 3 -0.21 0.21 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 0 3 0.99 -1.19 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 0 3 0.47 -0.47 1.5-2
EUR/JPY USD 10 000 0 3 0.15 -0.35 1.5-2
EUR/CHF USD 10 000 0 3 -0.3 -0.3 1.5-2
EUR/GBP USD 10 000 0 3 0.11 -0.11 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 0 8 0.90 -1.36 4-5.3
AUD/CHF AUD 10 000 0 8 0.87 -1.31 4-5.3
AUD/JPY AUD 10 000 0 8 0.71 -1.06 4-5.3
CAD/CHF CAD 10 000 0 8 0.05 -0.07 4-5.3
CAD/JPY CAD 10 000 0 8 0.02 -0.04 4-5.3
CHF/JPY CAD 10 000 0 8 -0.02 0.03 4-5.3
NZD/CAD NZD 10 000 0 8 0.39 -0.58 4-5.3
NZD/CHF NZD 10 000 0 8 0.39 -0.59 4-5.3
NZD/JPY NZD 10 000 0 8 0.39 -0.39 4-5.3
EUR/AUD USD 10 000 0 7 -1.16 1.16 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 0.20 -0.20 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 0 7 0.13 -0.13 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 0 12 0.50 -0.75 1.5-2
EUR/CAD EUR 10 000 0 12 0.28 -0.28 1.5-2
EUR/NZD EUR 10 000 0 12 -0.70 0.70 1.5-2
GBP/AUD GBP 10 000 0 12 -1.92 1.28 1.5-2
GBP/CAD GBP 10 000 0 12 0.09 -0.13 1.5-2
GBP/NZD GBP 10 000 0 12 -1.24 0.89 1.5-2
USD/DKK USD 10 000 60 0 1.15 -1.57 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 0.81 -1.90 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 70 0 1.10 -3.11 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -11.15 5.45 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -10 -10 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -10 -10 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10 -10 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -10 -10 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -10 -10 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10 -10 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 100 0 -10 -10 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -10 -10 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -10 -10 1.5-2
CAD/CZK AUD 10 000 20 0 -10 -10 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -10 -10 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -10 -10 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -10 -10 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -10 -10 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -10 -10 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -10 -10 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -10 -10 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -10 -10 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -10 -10 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -10 -10 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -10 -10 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 60 0 -10 -10 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -10 -10 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -10 -10 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -10 -10 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 13 0 -10 -10 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -10 -10 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -10 -10 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -10 -10 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -10 -10 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 120 0 -10 -10 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 200 0 -10 -10 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -10 -10 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -10.10 -10.15 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 30 0 -10 -10 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -10 -10 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -10 -10 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -10 -10 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -10 -10 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -10 -10 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 120 0 -10 -10 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 250 0 -10 -10 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -10 -10 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -15.15 -10.15 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -10 -10 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -10 -10 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -10 -10 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -10 -10 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -10 -10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -10 -10 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -10 -10 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
USD/CZK EUR 10 000 25 0 -10 -10 1.5-2
USD/HKD EUR 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
USD/HUF EUR 10 000 50 0 -10 -10 1.5-2
USD/MXN EUR 10 000 10 0 -10 -10 1.5-2
USD/SGD EUR 10 000 10 0 -10 -10 1.5-2
USD/PLN EUR 10 000 75 0 -10 -10 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -10 -10 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -10 -10 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -10 -10 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -10 -10 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -10 -10 1.5-2
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 150 0 -40 -40 1.5-2
Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts
Title Symbol Lot Spread Commission Buy-swap Sell-swap
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 200 1.2 pips -0.06% -0.06%
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 12000 1.2 pips -0.06% -0.06%
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 200 1.2 pips -0.06% -0.06%
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 70 1.2 pips -0.06% -0.06%
Ripple #Ripple 10000 Ripple 50 1.2 pips -0.06% -0.06%
CFD, Metal trading terms for all types of accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
GOLD 100 ounces 60 0 -10.8 1.08 20-26 pips
SILVER 500 ounces 40 0 -1.3 0.13 20-26 pips
#AA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AAPL 100 stocks 8 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#ADBE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AIG 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AMD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AMZN 100 stocks 12 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AXP 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#BA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#BAC 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#BK 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#C 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#CAT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#CSCO 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#DWDP 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#DIS 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#EBAY 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#F 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#GE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#GOOG 100 stocks 22 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#HD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#HON 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#HPQ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#IBM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#INTC 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#IP 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#JNJ 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#JPM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#KHC 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#KO 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MCD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MMM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MO 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MRK 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MSFT 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#NOK 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#PFE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#PG 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#QQQ 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#S 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#SNE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#SPY 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#T 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#UL 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#UTX 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#VZ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#WMT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#XOM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MDLZ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#ORAN 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#BIDU 100 stocks 40 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#BHP 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#CHL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#CMCSA 100 stocks 8 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#CVX 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#FB 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#FCX 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#FDX 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#FSLR 100 stocks 12 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#GILD 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#GS 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#HAL 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#ILMN 100 stocks 50 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#JCP 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MA 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MGM 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MON 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MRVL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MS 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#MU 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#NKE 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#NFLX 100 stocks 20 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#ORCL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#PBR 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#PEP 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#POT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#QCOM 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#SBUX 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#TEVA 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#TRI 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#TRV 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#TSLA 100 stocks 100 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#TWTR 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#UBS 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#UPS 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#V 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#WFC 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#ZNGA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
XAUUSD 500 ounces 60 0 -10.8 1.08 20-26 pips
#NTDOY 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#WDC 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
#AABA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2-1.5 pips
Futures CFD
Title Group Symbol Tick Size Tick Cost Commission Margin Partner's Commission
Futures Live Cattle Agriculture #LEZ9, #LEG20, #LEJ20 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Cocoa Goods #CCZ9, #CCH20, #CCK20 2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Orange Juice Goods #JOX9, #JOF20, #JOH20 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Wheat Agriculture #ZWZ9, #ZWH20, #ZWK20 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Lean Hog Agriculture #HEV9, #HEZ9, #HEG20 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Feeder Cattle Agriculture #GFV9, #GFX9, #GFF20 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybeans Agriculture #ZSX9, #ZSF20, #ZSH20 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 10-13 USD
Futures Soybean Oil Agriculture #ZLZ9, #ZLF20, #ZLH20 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybean Meal Agriculture #ZMZ9, #ZMF20, #ZMH20 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Corn Agriculture #ZCZ9, #ZCH20, #ZCK20 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Brent Crude Oil Energy #XBZZ9, #XBZF20, #XBZG20 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 10-13 USD
Futures Copper Metals #HGV9, #HGX9, #HGZ9 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
Crude Oil Light Sweet Energy #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Natural Gas Energy #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Futures Gold Metals #GCX9, #GCZ9, #GCF20 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
NY Harbor Gasoline Energy #XRBX9, #XRBZ9, #XRBF20 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Heating Oil Energy #HOX9, #HOZ9, #HOF20 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
miNY Natural Gas Energy #QGX9, #QGZ9, #QGF20 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
miNY Crude Oil Energy #QMX9, #QMZ9, #QMF20 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Silver Metals #SIX9, #SIZ9, #SIF20 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Coffee Goods #KCZ9, #KCH20, #KCK20 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Lumber Goods #LBSX9, #LBSF20, #LBSH20 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Sugar Goods #SBH20, #SBK20, #SBN20 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Cotton Goods #CTZ9, #CTH20, #CTK20 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Platinum Metals #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Palladium Metals #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
US Dollar Index Indices #USDX 0.01 10 $ 30 $ 1750 $ 10-13 USD
S&P 500 Index Indices #SPX 0.2 10 $ 30 $ 4500 $ 10-13 USD
Dow Jones Industrial Average Indices #INDU 2 10 $ 30 $ 4500 $ 10-13 USD
NASDAQ Composite Indices #COMPQ 0.5 10 $ 30 $ 4500 $ 10-13 USD
FTSE 100 Indices #FTSE 0.5 10 $ 30 $ 4500 $ 10-13 USD
Euronext 100 Indices #N100 0.1 10 $ 30 $ 1500 $ 10-13 USD
Nikkei 225 Indices #N225 5 10 $ 30 $ 300 $ 10-13 USD
Hang Seng Index Indices #HSI 2 10 $ 30 $ 5000 $ 10-13 USD
DAX 30 Indices #DAX 2 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
ออปชั่นฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ มูลค่าต่ำสุด มุลค่าสูงสุด คอมมิชชั่น คอมมิชชั่นพันธมิตร
EURUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
USDCAD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
EURJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GBPCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
EURGBP 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
GOLD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น
SILVER 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% ของมูลค่าออปชั่น

ในการคำนวณจำนวนของคอมมิชชั่นพันธมิตรผ่านทางเครื่องคิดเลขของหุ้นส่วนนั้น ให้ไปที่ ลิงก์นี้