Prenos trhových cien

Tvorcom a vlastníkom webových stránok ponúkame bezplatný prístup k trhovým cenám mien v reálnom čase. Môžete tiež streamovať ceny ktoréhokoľvek obchodného nástroja z platformy InstaTrader.

Na tejto stránke sa tvorcovia a vlastníci webových stránok môžu dozvedieť, ako zadarmo získať prístup k online cenám na devízovom trhu. Na svoj webový zdroj si môžete umiestniť online ceny všetkých symbolov z platformy InstaTrader.

S online trhovými cenami bude váš obsah bohatší a najnovšie informácie o pohyboch na trhu prilákajú nových klientov a používateľov.

Ak si chcete pridať trhové ceny na svoju webstránku, preštudujte si informácie o PHP požiadavke oficiálnej webstránke trhových cien spoločnosti InstaForex. Ak sa trhové ceny rozhodnete využiť, umiestnite na svoju stránku odkaz na zdroj - našu webstránku www.instaforex.com.

Ako získať trhové ceny:

Opis API: https://quotes.instaforex.com/

Ako získať ticky: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

Dostupné formáty:

1. JSON - ak chcete kótovanie vo formáte JSON, pridajte do požiadavky parameter m=json.

#Príklad požiadavky: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json

Výsledok požiadavky:

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. XML - ak chcete kótovanie vo formáte XML, pridajte do požiadavky parameter m=xml.

#Príklad požiadavky: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

Výsledok požiadavky:

Upozornenie: výstup vo formáte XML môže byť v budúcej aktualizácii odstránený.

Zobrazenie iba niektorých menových párov:

Ak chcete, aby sa zobrazovali iba vybrané menové páry, pridajte parameter q= so zoznamom menových párov oddelených čiarkou.

#Príklad požiadavky: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

Výsledok požiadavky:

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

Zápis:

Zápis pri zobrazení výsledkov (kľúč)

symbol - symbol menového páru
bid - hodnota bid bid
ask - hodnota bid ask
change - hodnota označujúca zmenu oproti predchádzajúcej cene menového páru
digits - hodnota označujúca, s akou presnosťou (na koľko desatinných miest) sa zobrazuje cena menového páru
lasttime - hodnota zobrazujúca čas poslednej zmeny v cene menového páru
change24h - zmena vo vzťahu k zatváracej hodnote predošlého dňa

Ako získať zoznam všetkých dostupných nástrojov:

Dostupné výstupné formáty: JSON

#Príklad požiadavky: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

Výsledok požiadavky:

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

Ako získať zoznam roztriedený podľa skupín:

Príklad: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - Skupina Forex
6 - Kovy
7 - CFD
16-19, 21 - Futures/Indices

Používanie knižnice v PHP (vyžaduje sa verzia PHP >5.2):

Stiahnuť archív
See also