Notowania

Oferujemy wszystkim webmasterom i właścicielom stron internetowych dostęp do notowań Forex w czasie rzeczywistym od InstaForex. Notowania można uzyskać dla wszystkich symboli handlowych dostępnych w terminalu InstaTrader.

Na tej stronie przedstawione są informacje, które pozwolą webmasterom i właścicielom witryn uzyskać bezpłatny dostęp do notowań instrumentów Forex w czasie rzeczywistym. Można uzyskać notowania wszystkich symboli handlowych dostępnych w terminalu InstaTrader w trybie online dla swojej witryny.

Korzystanie z notowań online pozwoli Ci zwiększyć komponent informacyjny Twojego zasobu i przyciągnąć nowych klientów i użytkowników, dzięki szybko aktualizowanym informacjom o krótkoterminowych i długoterminowych ruchach rynkowych.

Aby uzyskać notowania, należy użyć podanych poniżej informacji o wniosku PHP dla oficjalnie otwartej strony otrzymywania notowań od InstaForex. Korzystając z tych notowań, należy zamieścić link do naszej strony: www.instaforex.com jako źródło informacji.

Otrzymywanie notowań:

Opis API: https://quotes.instaforex.com/

Otrzymywanie ticks: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

Dostępne formaty:

1. JSON - Aby uzyskać notowania w formacie JSON, musisz dodać parametr m=json do wniosku

#Przykład żądania: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json

Wynik żądania:

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. XML - Aby uzyskać cytaty w formacie XML, należy dodać parametr m=xml do żądania

#Przykład żądania: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

Wynik żądania:

Ostrzeżenie: Format XML może zostać usunięty w następnej wersji.

Wyświetlanie tylko niezbędnych par walutowych:

Aby uzyskać tylko niezbędne pary walutowe, musisz przekazać parametr q=z listą par walutowych oddzielonych przecinkami.

#Przykład żądania: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

Wynik żądania:

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

Przyjęte oznaczenie:

Oznaczenia w wyświetlanych wynikach (legenda)

symbol - symbol pary walutowej
bid - znaczenie bid
ask - znaczenie ask
change - wartość pokazująca zmianę w stosunku do poprzedniej ceny pary walutowej
digits - wartość pokazująca liczbę miejsc po przecinku, po których jest zaokrąglona cena pary walutowej
lasttime - wartość czasu ostatniej zmiany ceny pary walutowej
change24h - zmiana względem zamknięcia poprzedniego dnia

Pobieranie całej listy dostępnych instrumentów:

Dostępne formaty - JSON

#Przykład żądania: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

Wynik żądania:

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

Pobieranie listy według grupy:

Przykład: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - grupa Forex
6 - Metale
7 - CFD
16-19, 21 - Futures/Indices

Korzystanie z biblioteki PHP (wymaganie PHP > 5.2):

Pobierz archiwum
See also