Kalendarz API

Nasz kalendarz ekonomiczny zawiera listę wydarzeń, które mają szczególny wpływ na cenę waluty danego kraju. Ponadto każde wydarzenie jest opisane w taki sposób, aby maksymalnie uprościć analizę rynku dla traderów. Dla każdego wydarzenia określa się poziom ważności i czas publikacji, a także podaje się spodziewany wpływ na rynek. W przypadku niektórych wskaźników makroekonomicznych wyświetlane są również wartości numeryczne. Kalendarz ekonomiczny API zapewni klientom dokładne obliczenia analityczne o wysokiej jakości dotyczące wydarzeń gospodarczych czołowych mocarstw światowych. Nie przegap tej szansy, wykorzystaj wyniki pracy naszych analityków i programistów, aby jakościowo urozmaicić swoją stronę!

Pobierz instrukcję korzystania z Kalendarza Ekonomicznego API już teraz (z przykładami na C# i PHP). Pamiętaj, że wiadomości na Twojej stronie będą wyświetlane z opóźnieniem 60 minut. Jeśli jednak zarejestrujesz numer bieżącego konta partnera w kodzie API, czas opóźnienia zostanie skrócony do 5 minut.

Przykład C#

var sc = new CalendarServiceClient();
try
{ var news = sc.GetCalendar(Lang.En, new Account {Login = 123, Password = "qweqwe"});
sc.Close();
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Przykład PHP

require_once('nusoap.php');

$client = new soapclient('http://client-api.instaforex.com/soapservices/Calendar.svc?wsdl', true);

if ($err = $client->getError())
echo $err;
$parameters = array(
'lang' => {Język},
'account' => array( 'login' => {Twój login},
'password' => {Twoje hasło}
)
);

$result = $client->call('GetCalendar', $parameters);

if ($client->fault) { echo 'Error';
print_r($result);
}
else {
if ($err = $client->getError()) {
echo $err; }
else {
echo 'Result - ';
print_r($result);
}
}
See also